Näyttää siltä, että käytät Internet Exploreria. Kyseinen selain ei ole enää aktiivisen kehityksen alaisena Microsoftilla. Voit katsella sivuja, mutta mitä todennäköisimmin ne eivät näy oikein.

Näyttää siltä, että käytät vanhaa versiota selaimestasi. Voit katsella sivuja, mutta mitä todennäköisimmin ne eivät näy oikein.

Parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi ole hyvä ja lataa viimeisin versio selaimista ChromeFirefoxSafari tai Edge

Tapiolan urheilupuiston lähiympäristösuunnitelma
Sijainti
Espoo
Vuosi
2021
Tyyppi
Liikunta
Status
Suunnitelma
Asiakas
Espoon kaupunki
Lähestymistavat
#liikunta 
#kaupunkisuunnittelu 
#puisto 
#hulevedet 
#resurssiviisaus 

Tapiolan urheilupuiston lähiympäristösuunnitelma on laadittu Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen toimeksiantona vuoden 2020 aikana. Työn lähtökohtana ovat olleet pitkälle edenneen yleissuunnittelu- ja kaavoitustyön aikana tehdyt suunnitelmat ja selvitykset.

Tapiolan urheilupuisto sijaitsee maisemallisesti avoimessa laaksossa, joka rajautuu luoteiskulmassa maisemallisesti merkittävään mäkeen ja itäreunaltaan Kaskiniityn metsiköihin.

Lähiympäristösuunnitelman tavoitteena on luoda urheilupuistosta kokonaisvaltaisesti houkutteleva ja kestävä, eri käyttäjäryhmät huomioiva ja urheilutoiminnot yhteen sitova vehreä kokonaisuus, joka toteuttaa hiilineutraali Espoo 2030 -tavoitetta, ja jossa huomioidaan taloudellisen ja ekologisen kestävyyden lisäksi myös sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma. Puiston ilmeestä luodaan ilahduttava, raikas ja vehreä.

Suunnittelualue jakautuu pohjoiseen ja eteläiseen liikuntapuistoon, joita yhdistää pohjois-eteläsuuntainen toiminnallinen raitti. Urheilupuiston eteläosan aukioiden sarja muodostaa urheilupuiston urbaanin toiminnallisen sydämen, joka toimii myös erilaisten tapahtumien näyttämönä ja vahvistaa itä-länsisuuntaista viheryhteyttä. Pääreittien varrelle luodaan miellyttävä mittakaava, sekä aktiivisen tekemisen, olemisen, odottelun ja pysähtymisen paikkoja.

Pohjoisosasta kehitetään luonteeltaan vehreä ja puistomainen liikuntapuisto. Tuohipuiston puusto luo vehreän taustan pelikentille, sekä puiston pääreitille. Alueen puustoa vahvistetaan ja uudet toiminnot sovitetaan maastoon siten, että ne toimivat hyvin Pohjois-Tapiolan yleisilmeessä.

Hulevesiratkaisuilla pyritään tuomaan vesi näkyväksi elementiksi urheilupuiston käyttäjille ja rikastuttamaan kaupunkitilaa. Lähiympäristösuunnitelmaa jatkokehitetään eteenpäin siten, että urheilupuistolle muodostuu paikan ominaispiirteisiin perustuva ilme.

work picture work picture work picture work picture