Näyttää siltä, että käytät Internet Exploreria. Kyseinen selain ei ole enää aktiivisen kehityksen alaisena Microsoftilla. Voit katsella sivuja, mutta mitä todennäköisimmin ne eivät näy oikein.

Näyttää siltä, että käytät vanhaa versiota selaimestasi. Voit katsella sivuja, mutta mitä todennäköisimmin ne eivät näy oikein.

Parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi ole hyvä ja lataa viimeisin versio selaimista ChromeFirefoxSafari tai Edge

Hatsinanpuisto
Sijainti
Espoo
Vuosi
2023
Tyyppi
Kaupunkitila
Status
Toteutettu
Asiakas
NCC Properties Development, Espoon kaupunki
Lähestymistavat
#tulvasuojelu 
#vesiluonto 
#kaupunkisuunnittelu 
#hybridikortteli 
#puisto 

Hatsinanpuisto (asemakaava-alue Perkkaa II B) sijoittuu Leppävaaran keskustan välittömään läheisyyteen, Kehä I:n, Helsinki-Turku rautatien ja Perkkaantien väliselle alueelle. Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi uutta toimisto- ja liiketilaa sekä asumista. Alueen halki virtaa Monikonpuro, joka on paikallisesti ja taimenelle arvokas pienvesistö sekä erittäin tulvaherkkä kaupunkipuro. Puron uomaa siirretään rakentamisen kohdalta, ja muodostetaan puron ympärille uudet julkiset puistoalueet Hatsinanpuisto, Inkerinranta ja Perkkaanpuronpuisto.

Työn ensimmäinen vaihe käsitti asemakaava-alueen maisemasuunnittelun sekä korttelialueiden, että yleisten alueiden osalta. Tämän jälkeen puistoalueista laadittiin puistosuunnitelma sekä puistojen rakennussuunnitelmat. Työ liittyy myös laajempaan Leppävaaran ilme -suunnittelutyöhön.

Asemakaava- ja puistosuunnitteluvaiheessa suunnitelmassa esitettiin alueen tilalliseen ja visuaaliseen ilmeeseen sekä toiminnallisuuteen vaikuttavat asiat, sekä määriteltiin ulkotilojen käsittelyperiaatteet. Suunnitelmassa pyrittiin yhdistämään uusi suurimittakaavainen keskustarakentaminen luontoarvoiltaan tärkeään puroympäristöön sekä luomaan eloisaa kaupunkitilaa ja viihtyisiä oleskelupaikkoja veden äärelle. Puiston rakennussuunnitteluvaiheessa tarkastelu on viety tarkemmalle tasolle ja alueelle on laadittu toteutussuunnitelmat. Kohteen rakentaminen on aloitettu keväällä 2020.

work picture work picture work picture work picture