Näyttää siltä, että käytät Internet Exploreria. Kyseinen selain ei ole enää aktiivisen kehityksen alaisena Microsoftilla. Voit katsella sivuja, mutta mitä todennäköisimmin ne eivät näy oikein.

Näyttää siltä, että käytät vanhaa versiota selaimestasi. Voit katsella sivuja, mutta mitä todennäköisimmin ne eivät näy oikein.

Parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi ole hyvä ja lataa viimeisin versio selaimista ChromeFirefoxSafari tai Edge

Paikan luonne

Maisema-arkkitehtuuri on aina paikkasidonnaista: Paikka on tila, jolla on jokin sille ominainen luonne tai “henki”. Se muotoutuu jatkuvasti fysikaalisten olosuhteiden sekä ihmisen toiminnan vaikutuksesta ja hahmottuu monin tavoin suhteessa havainnoitsijaansa.

 

Maisema-arkkitehtuurilla voidaan monin tavoin edistää paikalle luonteenomaisia piirteitä ja vaalia arvokkaita ympäristöjä. Suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon paikan historia ja tutkia paikan arvojen vaikutusta suunniteltuihin toimintoihin, liikkumiseen, luonnonympäristöihin ja arkkitehtonisiin elementteihin. Luonteikkaan, omaleimaisen ja viihtyisän paikan suunnittelu vaatii kykyä sovittaa uutta vanhaan rohkeasti mutta arvostavasti.

 

Paikkaan tutustuminen, sen havainnointi ja analysoiminen on aina tärkeä osa suunnitteluprosessiamme. Meille maisema-arkkitehtuurissa on kyse yhtälailla kyvystä lukea sekä historiaa että tulevaisuutta. Monialaisella osaamisella turvaamme niin historiallisten kulttuuriympäristöjen säilymisen kuin edistämme monimuotoisten luonnon- ja kaupunkiympäristöjen syntymistä.