Näyttää siltä, että käytät Internet Exploreria. Kyseinen selain ei ole enää aktiivisen kehityksen alaisena Microsoftilla. Voit katsella sivuja, mutta mitä todennäköisimmin ne eivät näy oikein.

Näyttää siltä, että käytät vanhaa versiota selaimestasi. Voit katsella sivuja, mutta mitä todennäköisimmin ne eivät näy oikein.

Parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi ole hyvä ja lataa viimeisin versio selaimista ChromeFirefoxSafari tai Edge

Eheä kaupunkirakenne
Kaupunki- ja yhdyskuntarakenteella pystytään vaikuttamaan monin tavoin paitsi ihmisten toimivaan arkeen myös kaupunkien kestävyyteen. Parhaimmillaan maisema-arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu yhdistyvät niin, että kaupunki muodostaa eheän, dynaamisen ja viihtyisän kokonaisuuden. Tavoitteena on toiminnallisesti järkevä, energiatehokas rakennusten sijoittuminen sekä rakennuksiin saumattomasti liittyvät julkiset ja yksityiset ulkotilat. 
 
Maisema-arkkitehtuurissa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia analyyttisia metodeja, joiden avulla kaupunkirakennetta voidaan tutkia ja arvottaa. Pyrkimyksenä on selvittää sekä ihmisen että luonnon toiminnalle tärkeät solmukohdat, verkostot ja tilat. Suunnitelmia laatiessa pyritään aina hahmottamaan kaupunki laajemmassa kontekstissa – on tärkeää tarkastella esimerkiksi, miten viheralueet kytkeytyvät toisiinsa tiiviissäkin kaupunkirakenteessa.
 
Suunnittelemme kaikissa mittakaavoissa kestävämpää kaupunkirakennetta, jossa mahdollistuvat paitsi arkipäiväiset toiminnot pyöräilystä leikkiin mutta myös tilojen korkea laatu, saavutettavuus ja esteettisyys. Siksi pyrimme olemaan mukana suunnitteluprosesseissa mahdollisimman aikaisesta vaiheesta lähtien: Maisema-arkkitehteinä tehtävämme on tutkia, missä ja miten rakentaminen on järkevää muuttuvassa ympäristössä.