Näyttää siltä, että käytät Internet Exploreria. Kyseinen selain ei ole enää aktiivisen kehityksen alaisena Microsoftilla. Voit katsella sivuja, mutta mitä todennäköisimmin ne eivät näy oikein.

Näyttää siltä, että käytät vanhaa versiota selaimestasi. Voit katsella sivuja, mutta mitä todennäköisimmin ne eivät näy oikein.

Parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi ole hyvä ja lataa viimeisin versio selaimista ChromeFirefoxSafari tai Edge

Finnoon keskuksen julkiset ulkotilat
Sijainti
Espoo
Vuosi
2018
Tyyppi
Kaupunkitila
Status
Suunnitelma
Asiakas
Espoon kaupunki

Finnoon keskus sijoittuu Finnovikenin linnustollisesti arvokkaan ranta-alueen välittömään läheisyyteen. Työssä suunniteltiin Finnoon metrokeskuksen uusien korttelien ja sitä ympäröivien julkisten ulkotilojen käsittelyperiaatteet lähiympäristö- ja korttelisuunnitelmatarkkuudella, sekä esitettiin alueen tilalliseen ja visuaaliseen ilmeeseen sekä toimivuuteen vaikuttavia tavoitteita ja ratkaisuja.

Suunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota luonnonalueen ja urbaanin kaupunkitilan yhteensovittamiseen. Luontoelementit jatkuvat kortteleiden välistä aukiolle. Kaupunkirakenteen keskellä säilytetään Syväsalmenmetsän liito-oravien ydinalue. Suunnitelmassa on hyödynnetty kaupungin olemassa olevaa Finnoo-brändiä, jonka osia on sovellettu esimerkiksi toimintojen, materiaalien suunnittelussa sekä pihojen teemoissa.

Työn tavoitteena on ollut muodostaa uutta, urbaania kaupunkiympäristöä, jossa luonnonelementit ja kehittyvä kaupunkirakenne kohtaavat. Käytännössä tämä näkyy alueen maisema-arkkitehtuurissa muuan muassa kasvillisuuteen ja hulevesiin liittyvissä ratkaisuissa: hulevedet pyritään käsittelemään korttelialueilla ja kasvillisuudessa painotetaan lähialueen kasvilajeja. Reittien, toimintojen, materiaalien ja kasvillisuuden ohella jokaiselle pihalle on laskettu viherkerroin, joka määrittää kasvillisuustyyppien osuuden ja puiden määrän suhteessa pihan kokoon.

#aukio 
#kansirakentaminen 
#kaupunkisuunnittelu 
#puisto 
#luontoarvot 
work picture work picture work picture