Näyttää siltä, että käytät Internet Exploreria. Kyseinen selain ei ole enää aktiivisen kehityksen alaisena Microsoftilla. Voit katsella sivuja, mutta mitä todennäköisimmin ne eivät näy oikein.

Näyttää siltä, että käytät vanhaa versiota selaimestasi. Voit katsella sivuja, mutta mitä todennäköisimmin ne eivät näy oikein.

Parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi ole hyvä ja lataa viimeisin versio selaimista ChromeFirefoxSafari tai Edge

Stansvikinkallion puisto ja aukiot
Sijainti
Helsinki
Tyyppi
Puisto ja maisema
Status
Suunnitelma
Asiakas
Helsingin kaupunki
Lähestymistavat
#asuminen 
#kaupunkisuunnittelu 
#puisto 
#luontoarvot 
#aukio 

Työssä suunniteltiin Helsingin uuden merellisen kaupunginosan, Kruunuvuorenrannan, keskeiselle kallioalueelle rakentuvan Stansvikinkallion asuinalueen julkisten ulkotilojen ja viheralueiden mitoitus, luonne ja reitit sekä liittyminen ympäröiviin tontteihin. Suunnitelmassa alue on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: kalliopuisto (Stansvikinkallio), kalliota kiertävä puistoreitti ja siihen rajautuva tontin reuna, pohjoisreunan toiminnallinen alue, katuaukiot, pihakatu (Katinpaadenkatu), kävelykujat, siirtolohkarekortteli sekä yhteys virkistysalueelle. Suunnittelualueen pinta-ala on 4,8 ha.

Työn tavoitteena on ollut sovittaa uusi rakentaminen mahdollisimman luontevasti säilytettävään kalliomaastoon sekä korostaa alueen luonnonympäristön komeita piirteitä sinne rakentuvan asuinalueen kaupunkikuvassa. Suunnitelmassa on haluttu tuoda arvokas kallioluonto näkyväksi julkiseen ulkotilaan maisema-arkkitehtonisilla ratkaisuilla sekä kasvivalinnoilla. Suunnitelmassa on kiinnitetty erityisesti huomiota luonnonympäristöjen ja kaupunkirakentamisen rajapintoihin, reittien sovittamiseen kalliomaastoon ja luonnonkiven käyttöön kaupunkitilassa.

work picture work picture work picture work picture