Näyttää siltä, että käytät Internet Exploreria. Kyseinen selain ei ole enää aktiivisen kehityksen alaisena Microsoftilla. Voit katsella sivuja, mutta mitä todennäköisimmin ne eivät näy oikein.

Näyttää siltä, että käytät vanhaa versiota selaimestasi. Voit katsella sivuja, mutta mitä todennäköisimmin ne eivät näy oikein.

Parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi ole hyvä ja lataa viimeisin versio selaimista ChromeFirefoxSafari tai Edge

Gräsanojan puistot
Sijainti
Espoo
Vuosi
2016
Tyyppi
Puisto ja maisema
Status
Suunnitelma
Asiakas
Espoon kaupunki

Gräsanojan asemakaavatasoinen puistosuunnitelma on laadittu asemakaavoituksen tarpeisiin. Suunnittelualue jakautuu useaan osa-alueeseen sisältäen Gräsanojanlaakson, ja sitä ympäröivät viheralueet Mankkaanlaaksontieltä Haukilahdenrantaan, sekä Tontunmäen pohjoispuoliset puistoalueet Koivu-Mankkaan tielle asti. Puiston osille on esitetty suunnitelmat, joissa on kuvattu puiston osien luonne ja puistotoimintojen mitoitus. Suunnittelun haasteena on ollut alueen pirstaleisuus tiivistyvän kaupunkirakenteen keskellä ja liikenteen alueelle aiheuttamat melu- ja hiukkaspäästöt. Veden korkeus vaihtelee tulvatilanteen mukaan ja maaperän stabiliteetti on huono, ne tuovat erityisistä haastetta rakentamiseen. Suunnittelualueen pinta-ala on 58 ha.

Liikenneväylät jakavat puiston erillisiksi osa-alueiksi, jotka vain löyhästi kytkeytyvät toisiinsa Gräsanojan ja ulkoilureittien välityksellä. Nykytilassa oja on jäänyt piiloon ja sivuosaan kaupunkirakenteessa. Suunnitelman tavoitteena on liittää Gräsanoja tiiviimmin osaksi puistotilojen sarjaa. Kaupunkipuron roolia merenrantaan johdattavana elementtinä korostetaan, ja pääsy veden äärelle mahdollistetaan. Veden virtaava liike, tulvatilanteiden mukaan vedenpinnan korkeuden vaihtelut sekä runsas monilajinen kasvillisuus muodostavat vuodenaikojen mukaan muuttuvan maiseman keskelle kaupunkia. 

Gräsanojan puistolle luodaan paikan hengestä syntyvä oma tunnistettava identiteetti ja visuaalinen ilme, joka samalla vahvistaa kunkin osa-alueen omia erityispiirteitä osana kokonaisuutta. Suunnitelman maisema-arkkitehtuuri perustetaan kahden vastakkaisen elementin kontrastiin – luonnon jatkuvan prosessin ja rakennetun maiseman väliseen vuoropuheluun. Puistoon sijoitettavien uusien kenttien ja puistotoimintojen myötä Gräsanojanpuistoon muodostuu kaksi rakennettua toiminnallista puiston- osaa vastapainoksi luonnontilaisemmin hoidetuille lähimetsille ja maisemaniityille. Alue yhdistetään viihtyisäksi kokonaisuudeksi tilarajauksia sekä tilasarjoja selkeyttämällä ja kasvillisuuden luoman tunnelman avulla.

#vesiluonto 
#puisto 
#luontoarvot 
#liikunta 
work picture work picture work picture work picture work picture