Näyttää siltä, että käytät Internet Exploreria. Kyseinen selain ei ole enää aktiivisen kehityksen alaisena Microsoftilla. Voit katsella sivuja, mutta mitä todennäköisimmin ne eivät näy oikein.

Näyttää siltä, että käytät vanhaa versiota selaimestasi. Voit katsella sivuja, mutta mitä todennäköisimmin ne eivät näy oikein.

Parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi ole hyvä ja lataa viimeisin versio selaimista ChromeFirefoxSafari tai Edge

Meri-Rastilan puistot
Sijainti
Helsinki
Vuosi
2018
Tyyppi
Puisto ja maisema
Status
Suunnitelma
Asiakas
Helsingin kaupunki

Suunnitelma on osa Meri-Rastilan kaupunkiuudistusta, jossa alun perin 1990-luvun alussa rakennettuun kaupunginosaan sijoitetaan mittavasti uutta täydennysrakentamista. Työtä on tehty rinnan asemakaavoituksen kanssa ja pyritty sovittamaan uusi rakentaminen mahdollisimman luontevasti olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen ja luonnonalueisiin.

Meri-Rastilan puistojen yleissuunnitelma kattaa Meri-Rastilan alueen tärkeimmät ulkotilat: Haruspuisto, Ison Kallahdenpuisto, Pohjavedenpuisto sekä Ullaksenpuiston luoteisosat. Lisäksi suunnitelmaan sisältyi Meri-Rastilan tien, aukioiden ja alikulkujen kaupunkikuvallinen ideasuunnitelma.

Puistoille on luotu paikan hengestä syntyvä oma tunnistettava identiteetti ja visuaalinen ilme, joka samalla vahvistaa kunkin osa-alueen omia erityispiirteitä osana kokonaisuutta. Erityisesti on pyritty ottamaan huomioon alueen monikulttuuriset lähtökohdat sekä lasten ja nuorten tarve toiminnallisesta ulkotilasta. Haruspuistosta kehitetään kaupunginosan sydän, asukkaiden yhteinen olohuone johon pääosa uusista puistotoiminnoista keskitetään. Ison Kallahdenpuiston vahvuutena on meren läheisyys ja uimaranta, sekä huvilakulttuurin tuoma historiallinen kerrostuma. Pohjavedenpuiston kallioluonto muodostaa asukkaille tärkeän lähimetsän. Ulkoilureitit yhdistävät puistot yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

#kaupunkisuunnittelu 
#leikki 
#liikunta 
#kaupunkiviljely 
#puisto 
#luontoarvot 
#osallistaminen 
work picture work picture work picture work picture work picture